Det ble felt 335 elger i Selbu denne høsten. Det er 93 prosent av tildelt mengde, og 20 færre enn i fjor.

- Det er for mye elg i Selbu, og det er for mange ho-dyr, sier viltansvarlig i Selbu kommune, Unni Killi. Hun etterlyser også bedre samarbeid om bestandsforvaltninga på tvers av kommuner og fylkesgrenser.

En liten nedgang i antall felte dyr, altså, men likevel er det nok fulle frysere i Selbu også denne høsten. En beregner ca 40 tonn elgkjøtt etter årets elgjakt i Selbu.