I brevet, som Lars Monsen har gjengitt i sin helhet på Femund Lodge sin Facebook-side, beskriver han ei bygd som er i ferd med å dø ut, og at det må skapes næring i tillegg til reindrifta

Et avgjørende steg i riktig retning vil være å få på plass den landbaserte scooter- og hundekjøre-traseen fra Drevsjø til Elgå. Denne vil umiddelbart skape økte muligheter til inntjening for de mange små bedriftene nord i kommunen: Alle gårdene langs traseen vil kunne tilby servering og overnatting, isfisketurer og lignende.

Foto: Skjermdump Facebook

– Jeg vurderer å stenge Femund Lodge fram til juni måned fordi trafikken av turister vinterstid er så lav, og fordi strømutgiftene er som de er.

Monsen ønsker også at traseen mellom Drevsjø og Elgå er skal bli naturlige sjekkpunkt for Femundsløpet, som går fra Røros i februar. – Isen legger seg kanskje ikke før i starten av februar, og er uforutsigbar. Femundløpet tar for eksempel ikke sjansen på å innlemme Elgå som sjekkpunkt på grunn av dette.