-Vi er stolte over å kunne utbetale et rekordstort kjøpeutbytte på 311 millioner kroner til medlemmene våre. Kjøpeutbyttet ble økt fra 2 til 3 prosent fra 1. januar 2022, og styret har besluttet å videreføre dette høye nivået også for 2023. Formålet vårt er å skape medlemsnytte, og medlemmene som eiere er også våre beste kunder, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge i en pressemelding.

Det er 58 millioner mer i utbytte enn for 2021, da det ble utbetalt 253 millioner. Landsdelens største handelsaktør er eid av sine 266.000 medlemmer. Hvert år utbetales det kjøpeutbytte og medlemsfordeler i januar, basert på handelen til det enkelte medlemmet i fjor.

God drift, svak finans

Coop Midt-Norge sine 130 butikker omsatte til sammen for 8,3 milliarder kroner i 2022. Dette er en nedgang på 1,5 prosent fra det foregående pandemiåret, men 84 millioner kroner bedre enn budsjettert.

-Vårt fokus har vært på å drive enda mer effektivt, og vi er svært godt fornøyde med det tyder på å bli et sterkt driftsresultat, sier Skei videre i pressemeldingen.

Mens den underliggende driften var god, ble fjoråret mer krevende for selskapets finansplasseringer.

-Finansavkastningen ble negativ, som følge av krigen i Ukraina og den påfølgende uroen i aksje- og rentemarkedet. Vi forventer imidlertid at når inflasjonen begynner å komme under kontroll, og renteøkningene nærmer seg slutten, kvikner finansmarkedene til igjen. Vi er optimistiske med tanke på tiden fremover. Vi har vært med på svingninger før, og er ikke urolige, sier Skei, som legger til at årsresultatet for 2022 først blir klart i april.

I løpet av de siste ti årene har samvirkelaget utbetalt 1,9 milliarder kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene sine.

Landets 58 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansielle ressurser.