- For tredje året på rad skal vi markere Giellavahkku. Vi ønsker å etablere en tradisjon for å fremme interessen for de samiske språkene, og det er gledelig å se at interessen for å synliggjøre de samiske språkene øker fra år til år, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Felles nordisk innsats

Giellavahkku er et felles nordisk samarbeid hvor Sametingene i Norge, Sverige og Finland har tatt initiativ til at samiske språk markeres lokalt, regionalt og nasjonalt. Målet med samisk språkuke er å synliggjøre de samiske språkene i storsamfunnet, øke bevisstheten om samiske språk og bidra til økt bruk av de samiske språkene. Sametinget ønsker at samiske språk skal synes og høres på alle samfunnsområder – det være seg i butikker, medier, ulike kulturarrangementer og i sosiale medier. Sametinget oppfordrer derfor både private og offentlige aktører og institusjoner til å bli med på å synliggjøre samiske språk under samisk språkuke.

- Samiske institusjoner og aktører som bruker og synliggjør samisk i hverdagen er særdeles viktige i dette arbeidet, og vi håper så mange som mulig bidrar til å løfte frem og synliggjøre våre samiske språk både gjennom fysiske arrangement og på sosiale medier, sier Keskitalo.

Søk om tilskudd fra Sametinget

Sametinget oppfordrer folk til å ta kontakt med språksentre eller andre lag og foreninger i sitt nærområde for å melde interesse om å være med å bidra i språkmarkeringen i uke 43, eller man kan også selv foreslå initiativ. Organisasjoner og foreninger kan søke om tilskudd fra Sametinget til språktiltak i forbindelse med Giellavahkku.

- Det kan være så enkelt som å skrive velkommen på samisk utenfor kafeen din, eller få en del av nettsiden din oversatt til samisk. En lokalavis kan lage forsiden sin på samisk, eller man kan arrangere en språkkafé. Det er mange muligheter for de som vil være med i feiringen av de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.