Awon Amidu (30) skal ha blitt kontrollert av politiet ti ganger på fem år. Dette er nå slått fast som diskriminering.

Bare tre av de ti tilfellene er loggført av politiet.

Trøndelag politidistrikt har nå mottatt Diskrimineringsnemdas avgjørelse hvor det konkluderes med at en innbygger i Trondheim har blitt diskriminert av politiet på grunn av gjentatte kontroller og indirekte diskriminert ved at politiet ikke har loggført alle kontrollene.

Diskrimineringsnemda uttaler videre at politiet i Trøndelag ikke har brutt regelverket når det gjelder registering av personopplysninger, trakassering eller plikten til å forebygge trakassering.

– Vi tar denne avgjørelsen på største alvor. En innbygger har vært utsatt for politikontroller langt oftere enn det som er normalt, og det er flere tilfeller hvor det er vanskelig å forklare hvorfor vedkommende er stoppet. Her har vi gjort feil vurderinger og det beklager jeg, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

I følge klager skal vedkommende ha blitt kontrollert ti ganger i perioden 2015 til 2020. Politiet har ingen grunn til å betvile at de ti kontrollene har funnet sted. Av disse er tre kontroller loggført hos politiet og det er ikke et krav om at kontroller blir loggført. Det er totalsummen av kontrollene som er problematisk. Det tar politiet selvkritikk på.

– Ingen skal diskrimineres eller forskjellsbehandles av politiet. Det er mitt ansvar som politimester at våre ansatte opptrer skikkelig ovenfor alle våre innbyggere. Det skal ikke være tvil om at kontroller utføres med hjemmel i lov. Ingen skal kontrolleres bare på grunn av etnisitet, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

I de kontrollene som er loggført er personen stoppet med begrunnelse i personens atferd i trafikken og etterretningsopplysning i politiets registre. Politiet i Trøndelag tar Diskrimineringsnemdas konklusjon om at flere av de andre kontrollene burde vært unngått til etterretning ,heter det videre fra politimesteren.

– Nå skal vi lære av denne saken og vår praksis må forbedres. Vi jobber kontinuerlig med holdninger og verdier hos våre medarbeidere og dette blir forsterket med grunnlag i denne saken. Dette vil bli fulgt opp med alle ansatte for å unngå diskriminering og forskjellsbehandling, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

Klagene som politiet har mottatt i saken er blitt grundig gjennomgått. Saken er også etterforsket av Spesialenheten for politisaker som konkluderte med at Trøndelag politidistrikt ikke har gjort noe straffbart.