Mer bilkjøring betyr flere biler på veiene og flere ulykker. Samtidig er det ikke overraskende at så mange foretrekker bilen for å unngå smittefaren ved kollektivtransport. Det handler om smittevern, og er jo også noe myndighetene har oppfordret til, sier Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Oslo og Viken topper

Høyest andel i undersøkelsen finner en i Oslo og Viken med 36 prosent, og lavest i Agder/Sør-Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge med 29 prosent.

Kjønnsmessig er det likt fordelt blant bilister som kjører mer, men aldersmessig er andelen høyest blant bilister 18-29 år med 36 prosent, og lavest i gruppen 50-59 år med 28 prosent.

For de som kjører betraktelig mer bil enn før koronakrisen er det viktig å sjekke at kilometerstanden stemmer sånn noenlunde med hva forsikringen dekker. – De fleste av våre kunder har oppgitt 12.000 kilometer som årlig kjørelengde i forsikringen sin, men kjører man betraktelig lengre enn oppgitt bør man justere kilometertallet på forsikringen for å unngå en eventuell avkortning ved en trafikkulykke, sier han.

7 av 10 unngår kollektivtransport

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Tryg Forsikring, svarer hele 71 prosent at de unngår kollektivtransport hvis de kan på grunn av fare for å bli smittet.

– Det er naturlig å tro at tilbudet av alternativer til kollektivtransport er avgjørende for mange, men samtidig er det positivt at folk forsøker å begrense antall kontakt- og smittepunkter der de kan, sier Brandeggen.

På dette spørsmålet er andelen kvinner høyere enn menn, 74 mot 69 prosent. Aldersgruppen 60+ år topper med 78 prosent, mens 18-29 år er lavest med 65 prosent.

Geografisk finner vi høyest andel i Viken og Innlandet, Agder og Sør-Østlandet med 74 prosent, og lavest i Trøndelag og Nord-Norge med 67 prosent.