Etter en lang ventetid er det endelig satt åpningsdato for Gauldalsløypa.

17. desember vedtok kommunestyret i Holtålen enstemmig at Gauldalsløypa kan holdes åpen i tidsrommet 1. desember til 25. april. Dette skjer i samråd med den lokale reindriftsnæringa.

Nabokommunen i øst åpner også

Facebooksiden "Opplev Tydal" meldte mandag at alle rekreasjonsløyper og isfiskeløyper for snøskuter i Tydal kommune, åpner førstkommende fredag, 29. januar, samme som Gauldalsløypa.

Dette gjelder blant annet isfiskeløypa til Nesjøen og Nedre Broksjøen.

Når det gjelder Patrusliløypa så er den næringsløype og ikke åpen for alminnelig ferdsel, melder nettstedet.

Isfiskeløypa fra Ås til Esand har vært åpen siden forrige helg.

Bredere løyper

Forberedelsene til sesongen i Gauldalsløypa ble startet allerede tidlig i høst, med rydding av traséen fra Flya og opp mot Rensjøen. Her er løypa gjort bredere ved at småskog og kratt er fjernet.

– Dette ble gjort uavhengig av om kommunestyret ville si ja eller nei til Gauldalsløypa, sier leder i Holtålen Snøscooterklubb Hans Jørgen Holden.

Han melder om stort engasjement for løypa og mange henvendelser rundt åpning. Også dialogen mellom Holtålen Turforening og skuterklubben er svært god.