Trønder Energi

I et år med rekordlave strømpriser økte TrønderEnergi produksjonen av fornybar energi fra 1970 GWh i 2019 til 2318 GWh 2020. En vellykket prissikringsstrategi bidro til at det det trønderske fornybarkonsernet oppnådde en pris på 16,7 øre per kilowatt. Det er nær 70 prosent mer enn gjennomsnittsprisen på strøm solgt i spotmarkedet i Midt-Norge, som endte på under 10 øre i 2020.

Traff godt

- Jeg er veldig godt fornøyd med at vi i 2020, et år med historisk lave strømpriser, klarer å levere et så sterkt resultat som vi gjør, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi har over tid utviklet et sterkt kompetansemiljø innenfor kraftmarkedsanalyse og prisprognostisering, og jobber mye med å forutse og predikere hvordan kraftmarkedet utvikler seg.

- Målet er en mest mulig effektiv produksjon, og en optimal miks av spotpris og fastpris. Vi traff godt i fjor, sier Gjersvold.

Samfunnsoppdrag

2020-resultatet på 430 millioner kroner før skatt, er opp fra 381 millioner kroner i 2019 (sett bort fra engangseffekten etter etableringen av nettkonsernet Tensio).

Styret i TrønderEnergi anbefaler generalforsamlingen å betale 200 millioner kroner i utbytte til eierne, 18 trønderske kommuner og KLP.

- En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra med utbytte til våre kommunale eiere, slik at de kan tilby innbyggerne sine best mulig tjenester. sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Følger strømmen

TrønderEnergi solgte seg i fjor ut av energiselskapet Neas, noe som ga en regnskapsmessig gevinst på 280 millioner. Fornybarkonsernet fikk også en positiv engangseffekt av å konvertere aksjer i Biokraft på Skogn til Scandinavian Biogas Fuels, som er notert på Stockholmsbørsen og hvor TrønderEnergi nå er største enkeltaksjonær. Resultatandelen på 157 millioner fra nettkonsernet Tensio, som TrønderEnergi eier 40 prosent av, bidro ytterligere til det gode 2020-resultatet.

En nedskriving av verdiene i Fosen Vind på 103 millioner kroner, bidro samtidig til å trekke resultatet noe ned.

Størst

TrønderEnergi kjøpte i 2020 tre selskaper som leverer tjenester innen overvåkning, sensorteknologi og temperaturstyring til dagligvarebransjen. Selskapene ble slått sammen og samlet i Ohmia Retail, som allerede har kundeforhold med over 2200 norske dagligvarebutikker.

TrønderEnergi-selskapet Ohmia Charging, som er landets største aktør innen elbil-ladetjenester til borettslag og sameier, har også god vekst. Så langt har Ohmia Charging installert ladeutstyr på rundt 22.000 parkeringsplasser over store deler av Norge.

- Vi har gått fra å være et tradisjonelt e-verk, med regionalt fokus, til å bli en rendyrket produsent av fornybar energi, med nordiske ambisjoner innen elektrifisering, sier Gjersvold.

I vinden

TrønderEnergi er alt i dag Nordens nest største aktør innen vindkraft, og startet i 2020 opp produksjonen i Frøya vindpark, som konsernet eier sammen med Stadtwerke München. Stokkfjellet vindpark i Selbu og Sørmarkfjellet vindpark i Flatanger, som har samme eierkonstellasjon, vil begge starte produksjonen i 2021. Sammen med Stadtwerke München har TrønderEnergi også kjøpt ut Statkraft fra Norges nest største vindpark, Roan vindpark.