Ivar Vigdenes

Kjære alle sammen.

Vi har i dag en uavklart utbruddsituasjon med det vi må legge til grunn er det engelske mutantviruset. Det vi sporer opp og avdekker i går og i dag er smitteutveksling som har skjedd i løpet av påskehelga, etter først å ha blitt bragt inn fra østlandet. Hvor mange det har gått videre til, og videre derfra igjen, i løpet av uka som er gått siden da vet vi ikke.

I utgangspunktet bør vi legge til grunn at de fleste av oss kan ha vært i kontakt med noen, som kan ha vært i kontakt med noen som deltok på en eller flere fester i påskehelga - og som igjen er årsaken til det store antallet potensielle nærkontakter i andre og tredje ledd. Vi trenger nå tid til å få avklart, smittesporet, og få overblikk og oversikt over situasjonen før vi kommer tilbake med mer informasjon om veien videre.

Følgende tiltak blir derfor innført:

• Stjørdal kommune ber alle ta alenehelg, og unngå all sosial kontakt på tvers av husstander innendørs til og med tirsdag i neste uke.

• Vi ber om at alle sosiale, idrettslige og kulturelle arrangement i samme tidsperiode blir avlyst. På denne bakgrunnen stenger vi også Kimen,  kommunens idrettshaller og svømmehall fram til og med tirsdag.

• Alle over 12 år blir nå bedt om å bruke munnbind i enhver sammenheng innendørs utenfor eget hjem, og hvor man ikke med sikkerhet kan opprettholde minimum 2 meters avstand til andre.

• Alle som måtte ha de minste symptomer nå eller i perioden bak oss bes om å teste seg umiddelbart. Viktigheten av dette understrekes, da utbruddet vi opplever nå kunne vært stanset tidligere hvis alle hadde gjort dette. Testkapasiteten er for anledningen økt i forkant og gjennom helga.

Så har det kommet oss for øre at noen (i uvisst omfang) kan tenkes å holde tilbake informasjon om nærkontakter og hvor man har vært. Dette i frykt for bøter og straffereaksjoner. Selv om det åpenbart har skjedd ting som ikke burde ha skjedd (og uavhengig av eventuell lovlighet/ulovlighet), så er det aller, aller viktigste nå at alle sammen bidrar til å få klarhet i alle mulige smitteveier.

Det som sannferdig kommer fram som en del av smittesporingen vil derfor ikke danne grunnlag for anmeldelse fra Stjørdal kommune. Hverken de som oppgir- eller blir oppgitt som nærkontakter som en del av denne risikerer derfor anmeldelse. Også de som selv måtte ta kontakt nå om forhold som tidligere ikke er blitt opplyst. Oppdager vi derimot senere forhold som er forsøkt skjult så vil vi vurdere reaksjoner, og vi minner her om den lovmessige plikten man har til å oppgi nærkontakter i smittesporinga.

Stjørdal kommune vil nå bedrive intensiv smittesporing og testing gjennom helga, før kommuneledelsen på mandag og tirsdag vil analysere resultatene av denne.