Nav i Trøndelag ber permitterte og andre berørte av koronapandemien om å benytte seg av etatens digitale tjenester når de skal søke om ytelser.

– Vi vil hjelpe alle som trenger det, men for å unngå smittespredning må publikum i størst mulig grad benytte seg av våre digitale tjenester, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag.

Redusert tilgjengelighet på Nav-kontorene

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger har alle Nav-kontor i Trøndelag iverksatt tiltak for å begrense smittefaren både for besøkende og ansatte. Blant annet er det innført hjemmekontor for mange ansatte. Planlagte møter gjennomføres via telefon eller videoløsninger. Det er også etablert ordninger med vakttelefon i stedet for drop in-besøk.

De fleste som nå blir permittert, sykmeldt, eller av andre grunner har behov for å komme i kontakt med NAV, skal kunne finne svar på sine spørsmål på nav.no. De kan også registrere seg som arbeidssøkere, og søke dagpenger digitalt.

– På nav.no har vi en samleside med all informasjon som gjelder korona og jobb. Siden blir oppdatert fortløpende ut fra publikums behov, og ut fra endringer i tjenestene våre og regelverk. Har du behov for dialog med oss utover dette, kan du logge deg inn på Ditt NAV, sende beskjeder derfra og få svar, sier Wigum.

Permittert? Registrer deg som arbeidssøker!

Flere bedrifter i Trøndelag har varslet permitteringer som en følge av koronaviruset. Det forventes at omfanget vil øke i ukene framover.

– Svært mange bedrifter har vært i kontakt med oss, og vi vet det vil komme mange permitteringsvarsler grunnet korona. Permitteringene ser ut til å ramme bredt, både innen ulike næringer og geografisk i Trøndelag. Men vi kan ikke kommentere tall før vi får en oversikt fra statistikkavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kommer på onsdag, sier Wigum.

– For at Nav skal kunne gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil jeg gjerne minne om at det skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes, sier Wigum.

For de som er eller blir permittert, eller står uten oppdrag, gjelder det å raskt registrere seg på nav.no som arbeidssøker.

– De som melder seg ledig må registrere CV. Det er svært viktig at kompetansen er registrert slik at vi kan hjelpe til med å skaffe de jobb, eller at de kan matches mot arbeidsgivere som har behov for deres arbeidskraft. At man er registrert som arbeidssøker, er en forutsetning for å kunne søke dagpenger.

Utbetalinger som normalt

Wigum understreker at situasjonen ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.

– Vi omdisponerer mannskap internt til kritiske områder slik at vi håndterer de økte henvendelsene og søknadene som kommer. Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra Nav vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå, sier hun.

Lokal beredskap for akutte krisesituasjoner

Dersom du har akutt behov for hjelp fra Nav, eller ikke klarer å bruke de digitale tjenestene våre, kan du nå ditt lokale Nav-kontor per telefon. Kontaktinformasjon finner du ved å gå inn på nav.no, og deretter skrive inn navnet på ditt lokale Nav-kontor i søkefeltet. Du kan også bruke Google.

www.nav.no/ DittNAV/Min side

  • Nødhjelp og sosiale tjenester

40491950

  • Andre henvendelser – 40104807

Telefonen er åpen kl. 10.00 – 14.00. Ventetid må påregnes.

Arbeidsgivere anmodes om å benytte seg av Arbeidsgivertelefonen: 55 55 33 36 (0800 –1530)