Med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har Senterpartiets forslag om å myke opp reglene for bruk av snøscooter i hytteområder, flertall på Stortinget.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) sier det er flertall for at kommunene selv skal avgjøre om det skal kunne kjøres snøscooter til hytta - uavhengig av om denne ligger over eller under 2,5 km fra brøytet vei.

Hun sier forslaget om å endre loven, som hun mener har fungert fint i mange år, ble tvunget fram da departementet ba Fylkesmennene bruke luftlinje, når de sjekket om den såkalte 2,5 kilometersregelen ble overholdt.

– Folk som har kjørt snøscooter til egen hytte i mange ti-år fikk plutselig ikke lov å kjøre til hytta si, da denne lå under 2,5 km fra brøytet vei i luftlinje. Derfor fremmet vi forslaget om å fjerne hele bestemmelsen om 2,5 km og overlater til lokalpolitikerne å vurdere om det er fornuftig med kjøretillatelse eller ikke.

Hun sier miljøvernministeren sendte ut en presisering til fylkesmennene om at her skulle de være mye mer nøye enn tidligere.

– Dette fikk den konsekvensen at mange som hadde hatt kjøretillatelse tidligere, mistet denne selv om de kjørte kanskje 4 km, men i luftlinje så var det under 2,5 km sier hun.

Hør intervju med Greni, som for tiden har hjemmekontor i Ålen, her: