VS Entreprenør er for tiden i gang med å skifte ut deler av panelet på Hessdalen kirke.

Kirken ble oppført på slutten av 1930- og begynnelsen 1940-tallet og ble formelt vigslet i 1949.

Jubileum

I fjor sommer ble 70-årsdagen for vigslingen markert med konsert i kirken.

Under restaureringsarbeider denne uken skulle panelet på nordveggen skiftes ut. Oppunder takgavelen på veggen fikk arbeiderne se ei flaske som hang på en spiker innenfor panelbordene. I flasken var det et brev datert 1942.

En annen tid

Det 78 år gamle brevet startet med setningen: "Framleides er det krig".

Brevet er skrevet av Arne S. Gynnild, som var byggeleder under oppføringen av kirka i Hessdalen.

På oppdrag fra Nea Radio har Ole Gunnar Folde transkribert brevet:

Torsdag 27. mars 1942 -

Framleides er det krig. Heile verda er so å segja innblanda. Stormaktene Tyskland og Russland kjemper hårdnakket mot kvarandre.

Frontlina går no frå vest om Leningrad i bøygningar mot Kharkov og videre mot Krim. Japanerne har på nokre månader sidan de kom med i krigen gjort store bravater mot de Engelske og Amerikanske besittelser på Asiakysten.

Norge som vart okkupert av Tyskerne våren 1940 er framleides i deres makt.

Hittil har ikkje folket havt det aller verst, på bygdene i allefall har det vore bra til dessar (hittil).

Bybefolkninga har nokk fått rasjoneringens knaphet. Truleg blir det etter kvart dårligere når no mat og kledeslagrene tar til å tryte (ta slutt).

Kaffe har det ikkje vore å fått på nyåret. Tobakk er det også stor skort på. Kva ut-fallet av krigen blir er enno ikkje godt å segja. Vi norsker - (minus) nasistene har tru på befrielse innen et år. Men kven som vinner krigen trur(…) også at det blir sjanse for (?) forandringar i statsstyrelsene.

Fullkommenhet og rettferdighet det kan vi mennesker i egen kraft ikkje nå, men vi får håpe det blir bedre so mykje blod som er ofret.

Vi har no arbeidet på innredningen ved Hessdalen kapellkirke snart et år med nokre avbrytelser. Og er no snart ferdige med trearbeidet.

Namnene på de som har arbeidet med kapellet siste år er:

Ole Jensen Kjerrengvold, John Pedersen Moen (sen.), Ole I. Løkken, alle Hessd. Martin Lyng, Ålen. Arne S. Gynnild, Soknedal. For kortere tid våren 1941 arbeidet Faste Engesvold og Martin Vårhus, begge frå Hessdalen. Arkitekt for Bygget er John Tverdahl, Trondheim.

Arne Gynnild

Hva som skal skje med flaskeposten er ikke kjent og i følge entreprenøren så er innholdet i flasken, som forøvrig ble knust i forsøket på å få ut brevet, overlevert menighetsrådet i bygda.

Hør mer om flaskeposten i kirkeveggen i Nea Radios ettermiddagssending fredag fra klokken 14.00.