Komiteen for konferansen har lagt ned et stort arbeid med å tilrettelegge for en vellykket gjennomføringen av den femte og siste Granbykonferansen i Selbu.

- En gjennomføring vi har sett fram til, sier Granbykonferansens leder, Inger Granby.

- Ut fra dagens situasjon anser vi det nå som viktigere å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset enn å gjennomføre konferansen. Liv og helse er tross alt langt viktigere enn en konferanse, sier Granby.

- Når «faren er over» vil vi se på en mulighet til å gjennomføre deler av konferansen.

Så langt takk til alle som har bidratt til fire samfunnsnyttige og opplevelsesrike konferanser og velkommen til Drammen i 2021, sier Inger Granby.

Alle som har betalt konferanseavgift vil få den tilbakebetalt.

INGER & STURLA: Inger Granby (leder) og Sturla Berg-Johansen (konferansier) har jobbet sammen om Granbykonferansen i alle år. Foto: Andreas Reitan