Vinterfestspill i Bergstaden er pålagt å avlyse arrangementet mellom 12. og 15. mars. Grunnen er frykten for spredning av koronaviruset.

– Det er med tungt hjerte vi ikke kan gjennomføre årets festival, og vi er lei oss for at Vinterfestspill i Bergstaden 2020 ikke ble den musikkfesten vi har jobbet for, sier direktør Bjørn Nessjø, i en kommentar på arrangementets nettsider.

Enstemmig formannskap

– Dette er nok en av de mest krevende beslutninger sittende formannskap har tatt. Det får store konsekvenser uansett. Samtidig ser vi nå at flere arrangement avlyses i Trøndelag av frykt for smitte. Kommuneoverlegens anbefaling er veldig tydelig, og jeg synes det er vanskelig å gjøre noe annet enn å følge den, sa ordfører Isak Veierud Busch.

Formannskapet mener at selv om dette er en kraftig inngripen i arrangementet og lokalsamfunnet forøvrig, er dette er en god mulighet for å hindre smitte og spredning i kommunen.

Billetter refunderes

Vinterfestspill opplyser at Ticketmaster vil refundere alle billettutgifter, bortsett fra serviceavgiften. Pengene overføres til det kortet du brukte til å kjøpe billettene. Hvis du har kjøpt billettene over disk på Vinterfestspill sitt kontormå du komme innom for å få bistand til refusjon.

Etter anbefaling fra helsevesenet

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad oppsummerer flere punkter med Vinterfestspill som er avgjørende for den anbefalingen hun har kommet med. Deltakerne på arrangementet er i stor grad folk i høyere alder, som per definisjon er i en risikogruppe. Det er bred internasjonal deltakelse, og alle arrangementene er innendørs, noe som øker risikoen for smitte. Det at arrangementet går over fire dager øker også eksponeringstiden.

– Med all respekt for Vinterfestspill, blir det en for stor risiko å gjennomføre arrangementet, sier hun.

Kommuneoverlegen har også vært i kontakt med fylkeslegen i Trøndelag, som er helt enig i anbefalingen om avlysning, hjemlet i Smittevernloven.

Ordfører Busch kom med en oppfordring på slutten av møtet:

– Dette er svært alvorlig for Vinterfestspill, og vi må jobbe med en kompensasjonsordning for de som er berørt for å lette noe av den byrden som mange lag og foreninger nå må ta.

Dette står i vedtaket:

Punkt 1: Av hensyn til befolkningens helse, og spesielt den delen av befolkningen som er i risikogrupper, vises det til smittevernlovens paragraf 4.1: Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet. Punkt 2: I henhold til punkt 1 avlyses/utsettes Vinterfestspill 2020.