- Dette er komplementære virksomheter. Vi kan med dette eierskapet videreutvikle lokalbanken og være en drivkraft for vekst og utvikling lokalt. Markedet er i stor endring. Det er og vil bli en kompromissløs kundeorientering, og dette utfordrer oss til kontinuerlig nytenkning og forbedring. Begge virksomhetene har i mange år hatt fokus på kundebehov, og vi tror at den siste opplevelsen til kunden er førende for forventningene til den neste, sier Adm. Banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank.

Utvikler kompetanseområder

- Eierskapet gir oss mulighet til å videreutvikle flere kompetanseområder. Det har de siste årene skjedd svært mye innen bl.a. betalingsformidling. For privatkundene er bruken av mobiltelefon blitt den foretrukne enheten for betaling. VIPPS er her et eksempel. For bedriftskundene har også VIPPS blitt en aktuell betalingstjeneste. I tillegg til betalingsformidlingen vil mer og mer automatiseres i grensesnittet mellom betaling og regnskapsføring. Her tror vi at et større fagmiljø vil gi bedre kundeopplevelser. I tillegg til alle medarbeiderne lokalt, har vi også stordriftsfordeler med bankens strategiske eierskap i Eika-Gruppen, Aktiv Eiendomsmegling og Factoring Finans. Vi blir nå en organisasjon med 35 meget kompetente medarbeidere lokalt. Bankens kjerneverdier – Nær, trygg og kompetent – er også beskrivende for Hegra Regnskapskontor.

Triangel Park

- Vi er svært godt tilfreds med å sikre et langsiktig og lokalt eierskap for Hegra Regnskapskontor, sier daglig leder Thor Svare. For kundene våre vil vi nå kunne utvide tjenestetilbudet med flere kompetanseområder. Det første som kundene våre vil oppleve, er at vi nå også vil ha et avdelingskontor i Triangel Park. Kundene som har virksomheten i Stjørdal sentrum vil nå få et bedre tjenestetilbud med møter i Triangel Park. Vi har over tid opparbeidet god kompetanse, spesielt innen sektoren landbruk. Finansiering og forsikring til landbruket er også en viktig del av bankens satsning, så her vil det bli et spesielt stort og godt kompetansemiljø. - Vi opplever at Hegra Sparebank har ekstrem fokus på inovasjonskultur og kontinuerlig videreutvikling. Dette vil komme kundene og medarbeiderne våre til gode, sier Svare.