Hytteområdene rundt Øyungen og Hessjøen i Hessdalsfjella har slitt med dårlig mobildekning. Nå blir det en endring på dette.

Etter at Holtålen Kommune tok initisitiv til et spleiselag med Trøndelag fylkeskommune og Telenor, ble det vedtatt bygging av ny mobilmast på Skarvan ved Øyungen.

Tirsdag denne uken ble den nye masta på 36 meter fløyet seksjonsvis med helikopter og montert på fundamentet som ble støpt på plassen tidligere i sommer. Selve oppføringa av masta blir utført av SiteCom.

Ny mobilmast på Skarvan ved Øyungen Foto: Ola Dragmyrhaug / FjellTV

Det er en strategisk god plassering som i tillegg til å dekke de mest folkerike hytteområdene også vil dekke langt innover Forellhogna Nasjonalpark. Dette vil også øke sikkerheten til folk som ferdes i fjellet.

I første omgang er det de med abonnement fra Telenor som får gleden av økt dekning.

Enehtsleder i Holtålen kommune, Olve Morken Foto: Arkivfoto

I tillegg jobbes det med å få gravd strøm fram til masta og deler av hyttefeltene ved Øyungen. Hytteeierne som har sagt seg villig til å legge inn strøm i hyttene i området, har en stor del av æren for at det ble mulig å få strøm fram til masta og dermed få gjennomført prosjektet. Dette sier enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken.

Det er ikke klart på nåværende tidspunkt når signalene fra den nye masta blir slått på, men hvis alt går knirkefritt så er det håp om at dette vil skje i løpet av første halvdel oktober.

[ Åpne stort dynamisk kart ]