Denne uken starter byggingen av en fiskesperre nedenfor Bergstjønna og Korstjønna, nært vannskillet mellom Forda og Hesjavassdraget. Begge er sideelver til Gaula, men kun den ene har den fremmede arten ørekyte. Fiskesperra blir bygd i samarbeid med Ålen og Haltdalen fjellstyre.

Først skal det settes opp en fiskesperre slik at ørekyte ikke kan komme seg opp igjen til Korstjønna og Bergstjønna. Ovenfor Krostjønna er det en bekk som går nært en annen bekk til Elgsjøen og Øyungen (hesjavassdraget).

Høydedadata fra lidarscanning viser at det kan være så lite som 20 cm mellom de to vassdragene.

Faren for en spredning i forbindelse med en flom eller lignende er stor og det er derfor ønskelig å begrense denne faren med å presse ørekyte nedenfor fiskesperre med en rotenonbehandling.

Derfor vil det bli økt aktivitet i området med blant annet helikoptertransport av utstyr på onsdag 19., 25 og 27 . august - om alt går etter planen.

Rotenonbehandlingen blir utført i samarbeid med veterinærinstituttet.

Mer om rotenonprosjektet i Hessdalen, kan du lese her.