Det nystiftede selskapet Granby AS av Ola Morten Eidem og Per Ove Aftret, kjøper store deler av tomten til grunneier Inger Granby.

– Vi kjøper mesteparten av tomten som ligger oversiden av fv. 705, forteller daglig leder i Granby AS, Ola Morten Eidem.

Målet med kjøpet er å omregulere området til næringsareal i sin helhet.

En telefonsamtale

– Totalt er det snakk om ca. 210 mål fra Granby eiendommen, så er vi i forhandlinger med noen andre grunneiere om eiendommer som ligger like ved og blir vi enige med de så blir det totalt ca. 400 mål, forteller Eidem og legger til. Får vi forhandlet ferdig alt som er i planen, så vil 260 mål gå til næringsareal og 130 mål til boligtomter.

– Hva var det som satte i gang ideen om kjøpet?

– Det startet i sommer. Jeg viste at Selbu kommune drev forhandlinger med Inger Granby om å kjøpe en del av tomten, men det var ca. halvparten av det vi kjøper nå. Jeg har vært jevnlig i kontakt med Per Ove Aftret å i en telefonsamtale kom vi inn på ideen om å det var aktuelt for oss å kjøpe deler av tomten, forteller Eidem.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ola Morten Eidem, daglig leder i ny stiftede Granby AS. Her fra en tidligere anledning, da han var med og åpnet Selbustien. Foto: Ola Bjerken

God forhandlingsperiode

Etter at Ola Morten Eidem og Per Ove Aftret ble enige om å undersøke muligheten, tok Ola Morten kontakt med Inger Granby og Åge Sandvold.

– Etter at Per Ove og jeg ble enige om å undersøke muligheten for et kjøp i midten av juli, så har det vært en god forhandlingsperiode med Inger og Åge. Det er mye som skal på plass, riktig pris selvfølgelig, men det er jo veldig mye annet og, så vi har brukt tre måneder til å komme til enighet. Parallelt så har vi vært i forhandlinger med andre grunneiere også.

– Vil du nevne noe om de andre grunneierne pr. nå?

– Nei, av hensyn til at det ikke er noe som er signert enda. Jeg har jobbet i mange år i forsikringsbransjen og der hadde vi et standartutrykk. Vi festet ikke før vi hadde fått utbetalt provisjon. Sånn er det her også, understreker Eidem.

Første spadetak

– Håpet er at første spadetaket for boligområdet blir tatt allerede neste vinter, men for næringsområdet er det en mer omfattende jobb i forhold til omregulering, så der tror jeg ikke vi starter med utbyggingen før 2022. Er vi heldige og alt går på skinner, så står den første bedriften på plass 2023, avslutter Eidem.