Næringshagene mottar en årlig ramme fra SIVA. Disse midlene gir næringshagene i Norge anledning til å bistå regionalt næringsliv. Rørosregionen næringshage plasserer seg nok en gang på høyeste tilskuddsnivå for næringshager, i tildelinger for 2021.

Hektisk år for næringshagen

I tildelingen for 2021, mottar Rørosregionene næringshage 2,5 millioner i tilskudd gjennom næringshageprogrammet. Dette gir næringshagen mulighet til å holde frem med et allerede høyt aktivitetsnivå.

– Som de fleste andre, har vi vært gjennom en litt rar og hektisk periode det siste året. Noen bedrifter har vi jobbet enda tettere med enn tidligere. Vi har også hatt anledning til å bistå flere virksomheter i regionen, i samarbeid med kommuner, regionråd og andre innovasjonsaktører. Nyheten om en videreføring av tilskuddet gir oss trua på at vi kan opprettholde tett og god kontakt til næringslivet fremover og jobbe enda mer kvalitetsorientert, forteller daglig leder i Rørosregionen næringshage, Hans Petter Kvikne.

Sterk utvikling hos næringshager og inkubatorer

En nasjonal evaluering viser at næringshager og inkubatorer over hele landet har hatt en sterk utvikling de siste årene. Rørosregionen næringshage mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater antatt potensial.

– Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør i SIVA.

Rørosregionen Næringshage as er én av 40 næringshager som er en del av nettverket til Siva. Næringshagen er et regionalt innovasjonsselskap, leverandør av næringshageprogrammet i de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.