Onsdag tok Høyres 2. og 3.-kandidat til fylkestingsvalget i høst, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, turen til Røros. I løpet av turen skulle de få med seg premieren av Elden, se på dårlige veistrekninger i området og møte noe av hverdagen i reiselivsbransjen.

Uvanlig start på dagen

Onsdag morgen startet noe uvanlig for de to fylkespolitikerne, da de fikk prøve seg som resepsjonist og i frokostserveringen på Røros Hotell. De forteller at reiselivsnæringen er viktig for Høyres politikk, og at det var interessant å få komme på innsiden av bransjen. Samt at de fikk møte folkene som har dette som sin hverdag, og ikke bare de daglige lederne slik som de vanligvis gjør under bedriftsbesøk. Restaurant og matfag som er en sentral og viktig bit av reiselivsbransjen sliter mer og mer med rekrutteringen, og disse linjene blir lagt ned en etter en ved skoler over hele landet.

- Rekrutteringen kan bli bedre om det gjøres grep hvor samarbeidet mellom skoler og reiselivsbransjen forsterkes ytterligere, sier Henrik Kierulf.

Dårlige veier både i og til Røros

Noe av hovedformålet ved de to kandidatenes tur til Røros var å se på veien fra Støren til Røros. Samtidig som de skulle ta en inspeksjonsrunde både på Falunveien og i An-Magrittveien på Røros. Dalseg påpeker at ferden på fylkesvei 30 fra Støren til Røros til tider var en skremmende opplevelse, og de så godt som lover at Høyre skal prioritere denne veien. Når dette kan skje, er det vanskelig å si noe om, men de er ikke i tvil om at denne veien må prioriteres blant mange fylkesveier som også sliter med det samme dårlige vedlikeholdet.

Hvorfor gang- og sykkelveien på Falunveien slutter like ved Rema-butikken ovenfor Slagghaugan er vanskelig å si noe om, og de stiller seg kritisk til at 112 km med vei i Røros kommune bare har fem kilometer med gang- og sykkelvei.

Høyre er åpen for et "spleiselag" hvor kommune og fylkeskommune går sammen for å få utbedret Falunveien og An-Magrittveien. Samtidig som de da kan gjøre disse sikrere for myke trafikanter.

Hør intervjuet med Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg fra Høyre i avspilleren under.