Helse Midt-Norge har, som Nea Radio tidligere har meldt, varslet at Helseekspressen mellom Trondheim og Røros skal legges ned fra 1. desember 2018. Administrerende direktør i Helse Midt, Stig Slørdahl, har allerede svart positivt på henvendelsen.

Lite overordnet samarbeid

- Vi må være ærlig og si at i dag er det for lite overordnet samarbeid mellom helsetransport og de øvrige kollektivtrafikken i fylket. Det ligger stort potensiale i å få sette dette mer i sammenheng. Helseekspressen er et populært tilbud i Rørosregionen og var det på Hitra/Frøya da den gikk der. Vi må se på hvordan vi kan jobbe sammen for at slike tilbud videreføres, sier Per Olav Skurdal Hopsø.

Må finne gode løsninger

- Både fylket og Helse-Midt forvalter skattebetalernes penger, og vi må bruke dem best mulig til det beste for innbyggerne i Trøndelag. Kanskje kan vi få til et bedre tilbud om vi slår hodene våre sammen. Utgangspunktet er jo det samme, vi skal frakte folk fra A til B. Som fylkeskommune har vi ansvaret for kollektivtransporten i Trøndelag, og vi jobber nå med hvordan dette skal se ut i framtida. I den forbindelse må vi finne gode løsninger sammen med Helse-Midt slik at de som reiser får et godt tilbud enten de skal på en undersøkelse på Røros eller trenger å reise av andre årsaker.

Brev fra Røros formannskap

Også ordfører Han Vintervold har tatt kontakt med Helse Midt-Norge. På vegne av formannskapet skrev Vintervold blant annet om "Helsebussen":

- den er utstyrt med båre der passasjerene kan ligge med oppsyn

- dette gjør at vår eneste ambulanse er fristilt til andre livsviktige oppdrag

- den sikrer trygg og sikker transport til St. Olav og private helseinstitusjoner i Trondheim

- den er viktig for transport av pasienter til sykehuset vårt på Røros og til LHL

- den er stabil tidsmessig slik at det kan lages faste avtaler som hensyntar avgangstidene til bussen

- bussen tar med seg alle slags prøver og utsyr begge veier fra legesenter til sykehus, noe som er avgjørende for god pasientlogistikk og faglig kvalitet

- den sikrer at de som er syke får en mye bedre og mer skånsom oppfølging enn det som det vanlige rutetilbudet kan tilby

Les brevet fra Røros formannskap her: https://nearadio.no/roros-holtalen/nyheter/sender-brev-til-helse-midt-norge-om-helseekspressen/19.20462