Arbeiderpartiet taper hele 11,8 prosentpoeng i forhold til forrige skolevalg på Røros. Likevel ender partiet på solide 41.5 prosent. SV går også kraftig tilbake 8,2 prosentpoeng og ender på 5 prosent.

Tar man framgangen fra forrige skolevalg, i 2019, så er Piratpartiet med 5,7 prosentpoengs fremgang til 6,3 prosent, vinner på Røros, etterfulgt av Senterpartiet som med en fremgang på 4,8 ender på solide 28,5 prosent.

Ut over dette er kun små endringer i Røros siden forrige valg.

Tirsdagens skolevalg er gjennomført i samarbeid med NSD - Norsk senter for forskningsdata, som er nasjonal arrangør av skolevalget og Utdanningsdirektoratet, som har det overordnede ansvar.