Eleven som har testet positivt er ikke bosatt i Røros kommune, og det er elevens hjemkommune som har ansvar for smittesporing.

Arbeidet med testing pågår nå, i tråd med helsemyndighetenes nye prosedyrer der testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge. For voksne gjelder samme karanteneregler som tidligere, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Aktuelle lærere og medelever til den smittede blir testet i dag med hurtigtest, og skal i tillegg ta ny hurtigtest på dag 3 og 5, fredag og søndag.

Dersom noen tester positivt på hurtigtest i dag skal de være i isolasjon i 10 dager, og testes med ordinær pcr-test i dag.

Lærere som er definert som nærkontakter skal være i karantene i 10 dager, i tråd med disse karantenereglene.

Elever med symptomer, som tester negativt på hurtigtest i dag, skal også ta ordinær pcr-test i dag og være i karantene til svar på pcr-testen foreligger.

Elever uten symptomer, som tester negativt på hurtigtest i dag, er fritatt for karantene.