Kommuneoverlege i Stjørdal, Leif E. Muruvik Vonen avvikler den lokale forskriften om bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn. På flyplassen trer nå 1-metersreglen inn samt munnbindpåbudet der det ikke er mulig å holde avstand, skriver kommunen i en pressemelding.

De viktigste endringene er:

• Anbefalt å holde minst 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

• Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

• Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

• Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

• 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

• Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

• Skjenkestopp kl. 24.00 på serveringssteder, krav om 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand og bordservering av alkohol.

• Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron.