Det er den 33.000 dekar store Fergeli-eiendommen i Steinkjer kommune som kommer for salg skriver Trønder-Avisa.

I 2014 kjøpte Torbjørn Landsem den 33.000 dekar store Fergeli-eiendommen av daværende Verran kommune – som et pensjonistprosjekt. I dag, åtte år senere, har han bestemt seg for å selge eiendommen skriver avisa.

Siden Landsem kjøpte i 2014 har han utviklet eiendommen, blant annet har han bygd ny veg inn til Fergeli-området og lagt til rette for mer hyttebygging.

Den siste tiden har det kommet krav fra NVE om at alle dammer på eiendommen må opp til revidering. I verste fall kan det bety kostnader i millionklassen for grunneieren.

– Revideringen handler om kontroll av den tekniske tilstanden på dammene etter dagens regelverk. Det er dette som er hovedårsaken til at jeg nå velger å legge ut eiendommen for salg, men jeg selger ikke for enhver pris. Jeg må være fornøyd med den prisen jeg oppnår, sier Landsem til Trønder-Avisa, og legger til at en slik revidering er påkrevd hvert 15. eller 20. år.

Nasjonal interesse

Landsem har engasjert avdelingsleder for landbruk, Lasse Sørli i Eiendomsmegler1 til å forestå salget av den 33.000 dekar store utmarkseiendommen. Sørli kan i dag ikke si noe om verken pris eller når eiendommen kommer ut i markedet, men antyder at det vil skje først til høsten.

– Dette er en stor og spesiell eiendom, som jeg er ganske sikker på vil vekke nasjonal interesse når den kommer ut i markedet sier Sørli til Trønder-Avisa