NAV Trøndelag

Elin Børset Eidissen

Stadig flere havner inn i NAV-tiltaket arbeidsavklaring. Mye av årsaken er koronapandemien, som førte til at mange ble stående uten arbeid, skriver NAV i en pressemelding.

Som landssnittet

Til sammen 17. 533 personer i Trøndelag er registret med nedsatt arbeidsevne ved utgangen av andre kvartal i år. Av disse mottok 11. 716 personer arbeidsavklaringspenger (AAP), noe som er 472 flere enn på samme tid i fjor.

Andel på arbeidsavklaring utgjør 3,9 prosent av Trøndelags befolkningen i alderen 18-66 år. Dette er på samme nivå som landssnittet.

– Vi ser at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har økt med over fire prosent siste året, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

- Mye av økningen har sammenheng med koronapandemien som ga økt ledighet og utfordringer i arbeidsmarkedet, samtidig som forlengelsene av ytelsen førte til at færre sluttet å motta AAP.

Nedgang fra første kvartal

Sammenliknet med forrige kvartal har antall mottakere av AAP gått ned med 143 personer. I 2. kvartal var det 1.116 nye AAP-mottakere i fylket. Det er 181 færre enn samme kvartal i 2021.

– Framover så forventer vi et stabilt nivå, eller en svak økning i antall mottakere av AAP. Dette påvirkes av utviklingen i arbeidsmarkedet, pandemien og endringer som er gjort i regelverket på AAP, sier Aas.

Foto: Skjermdump fra NAV

Hver fjerde nye AAP-mottaker under 30 år

Hittil i 2022 har det kommet 2.557 nye mottakere av AAP. Av disse er 647 (25%) under 30 år. I første kvartal 2022 gikk 1 .093 ut av AAP-ordningen, av disse var 206 personer under 30 år. Ser vi landet under ett er det flest med status som arbeidstaker, eller uføretrygdet, seks måneder etter avgang fra AAP.

Blant mottakerne av AAP i Trøndelag er det er flest med diagnose psykiske lidelser (43,4%) fulgt av muskel- og skjelettlidelser (30,3%).

Det er aldersmessige ulikheter. Mens det for aldersgruppen 50 år og over er muskel-/skjelettlidelser som er den dominerende diagnosen (45%) er det for de under 30 år psykiske lidelser (71,6 %). Flertallet av disse har angst- og depressive lidelser (27,3%).

Store geografisk forskjeller

Av fylkets 38 kommuner er det en reduksjon i antall mottakere av AAP i ni kommuner, fire kommuner har samme antall mottakere som i fjor, mens det er en økning i antall mottakere i resterende 25 kommuner.

– Det er store forskjeller mellom kommunene i Trøndelag, og noen kommuner har betydelige utfordringer. Å jobbe for å redusere utenforskap blir en svært viktig jobb framover, sier Aas.

Steinkjer er kommunen med den høyeste andelen mottakere av AAP (5,9%), fulgt av Rindal (5,4%) og Ørland (5,2%). Lavest andel har Åfjord (2,6%), Frøya (2,7%), Rennebu og Leka har begge en andel på 2,9 prosent. I Trondheim er 3,5 prosent av befolkningen mottakere av AAP.

Foto: Infografikk/NAV