Statsforvalteren i Trøndelag har nå gjort det de kan for å forberede seg nå på å ta imot ekstremværet.

– Vi forventer at dette blir alvorlig, men vi har gode varslingsrutiner på slike hendelser. Dersom det kommer røde eller oransje farevarsel fra NVE, så varsler vi kommunene for å være helt sikre på at alle er forberedt, forteller beredskapssjefen hos statsforvalteren i Trøndelag, Dag Otto Skar.

– Alle etater er involverte, fra Sivilforsvaret og Heimevernet, til brann, politi og helse.

Verste på 50 år

I årene Skar har hatt stilling som beredskapssjef, kan han ikke huske å ha sett så mange og alvorlige farevarsler på en gang.

NVE forteller til NRK Trøndelag at det i vår tid aldri har blitt meldt om så stor fare for skred.

– Noe av det viktigste nå er å sørge for at infrastrukturen er forberedt, renske opp i grøfter og underganger og at alt det tekniske er på plass.

Han sier videre at kommunene også må være forberedt på å kommunisere når data og strøm forsvinner.

– Dersom infrastrukturen kollapser kan ikke folk nå nødetatene og det er alvorlig. Vi oppfordrer derfor kommunene om å har etablert kontaktpunkter folk kan komme til dersom en trenger hjelp og telefonlinjene ikke virker.

Dette vil gjerne være på brannstasjoner eller rådhus og der vil man være utstyrt med satellitttelefon.

Dagevis uten strøm

På spørsmål om han er bekymret, tenker beredskapssjefen seg om før han svarer.

– På meg virker det som om alle etater er godt skodd. Det som kan gjøres har blitt gjort. Men folk må selv sørge for å være forberedt. Vi kan få strømbrudd som kan vare i flere dager.