– Vi kan ikke leve med så ekstreme prisforskjeller på strøm i de ulike landsdelene i Norge. Det må gjøres noe raskt. Det sier ordfører i Røros, Isak Veierud Busch, i et intervju med NRK. Ap-ordføreren ber nå om handling fra sine partifeller i regjeringen.

I dag er strømprisen store deler av Trøndelag og Midt-Norge, som ligger i strømsone NO3, i snitt på 3,31 øre/kWh inkludert moms. Til sammenligning er prisen på Røros, som er eneste trønderske kommune i strømsone NO1 (Østlandet), i snitt på 206,34 øre/kWh inkludert moms, dette ifølge energiselskapet Lyse.

– For deler av næringslivet begynner det å bli prekært. Virkelig prekært, mener Busch ovenfor NRK.

Arbeidsplasser i fare

De skyhøye strømprisene fører til store forskjeller i næringslivet. Mens fabrikker på steder som Røros har strømpris ofte på to til tre kroner pr. kWh, er det ikke uvanlig med 50-100 ganger billigere strøm hos dere konkurrenter ellers i Trøndelag. En av mange bedrifter som innrømmer at strømprisene gjør det tøft å drive, er Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk. I år betaler bedrifter fire ganger mer for strømmen enn i fjor, opplyser de til NRK. Dette fører til at bedriften med seks ansatte ikke bare kan ansatte nye personer uten videre.

– Vi klarer ikke få til den utviklingen vi ønsker. Nå må vi tenke på hvor mange ansatte vi har, og hvor vi kan spare inn. Vi må ha penger for å betale regningene, sier daglig leder i selskapet, Robert Holm, til NRK.

KREVER HANDLING: Ap-ordføreren mener det begynner å bli prekært for deler av næringslivet. Foto: Andreas Reitan

Forslag til tiltak

Flere har i lengre tid tatt til orde både for endring av dagens kabler til utlandet og strømnettet i Norge.

Røros-ordføreren nevner strømstøtteordning for privat næringsliv som en av flere tiltak, samtidig som det må gjøres noe med dagens strømkabler.

– Skatt på salg av kraft til utlandet i perioder med lav vannstand kunne vært en måte å regulere på. Så tror jeg også at man kunne satt terskelverdier i markedet ved å for eksempel si at strømmen aldri kunne selges for over 70 øre, sier Busch til MN24.

Busch tror ikke det er nok at regjeringa har sagt NVE skal følge opp at magasinfyllinga er høyere, selv om tiltaket har funket. Han mener videre det er viktig å sørge for at norske vannmagasiner blir fylt før eksport.

- Vi må ha utenlandskraft for å kunne eksportere strøm til Europa for å bidra solidarisk for å gjøre Europa mindre avhengig av Putins gass. Men vi må sikre at kraftflyten i Norge blir god, slik at vi får jevnere prisfordeling i Norge og at vi reelt sett er selvforsynt med vannkraft, det er vi ikke nå med lav overføring, sier ordføreren til NRK.