Folketallet i Selbu øker, og en god vekst mot slutten av året gjorde sitt til at Selbu hadde den beste befolkningsutviklinga i hele Værnesregionen.

Kommunen hadde ved utgangen av fjoråret 4090 innbyggere. I starten av 2021 var folketallet 4069, men en god vekst mot slutten av året gjorde sitt til at Selbu hadde den beste befolkningsutviklinga i hele Værnesregionen.

- Gledelig er det også at det er gode fødselstall og ikke minst veldig høy innflytting, sier ordfører Ole Morten Balstad. - Med den trenden vi ser også i det nye året, med hard rift om bruktboligene og ikke minst veldig mye nybygging, er det et berettiget håp om at den gode utviklinga vil fortsette også i 2022, sier Balstad.