Grunnet den økte trafikk på fylkesveg 950, skal Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Nye veier ruste opp fylkesvegen i Malvik.

Midten av august

Trafikken langs fylkesvegen har økt som følge av Nye veiers utbygging av E6 Ranheim - Åsen. Fylkesveg 950 er omkjøringsveg for E6, noe som har ført til ekstra slitasje på veien, spesielt ved Solbakken og Saksvik. I tillegg er slitasjen stor på fylkesveg 6706 Vikhammerdalen, som i likhet med omkjøringsvegen skal rustes opp.

- Strekningene trenger nå en opprustning av dekket for å tåle omkjøringstrafikken som ventes i tida framover. Utbedringen forventes å starte etter sommerferien, medio august, opplyser Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding mandag.