Opposisjonen i Tydal er bekymret for innføringen av Helseplattformen i kommunen.

Arbeiderpartiets Gunnbjørn Berggård har skrevet en interpellasjon til torsdagens kommunestyremøte der han stiller flere spørsmål rundt innføringen av journalsystemet.

– Det er jo egentlig et totalinntrykk av en reform som er ganske ute og kjører på mange vis, sier han og mener Tydal kommune gikk inn i journalsystemet på et dårlig grunnlag, sier han.

I april vedtok kommunestyret med ti mot sju stemmer å si ja til innføring av Helseplattformen. Oppstarten er er i april 2024.

Vedtaket ble gjort mot Arbeiderpartiets stemmer, som heller ville utsette behandlingen av saken.

Nå mener Berggård Tydal kommune kan omgjøre vedtaket.

Han sier Helseplattformen er et gammelt amerikansk system som er tilpasset amerikanske forhold og er basert på gammel teknologi.

– Det fører jo til at brukervennligheten ikke blir oppnådd. Dette er jo ting som må gå seg til, sier Helseplattformen, men nå har det gått ett år og det går seg ikke til, sier han.

I interpellasjonen stiller Berggård Tto spørsmål til ordføreren

  1. Vil ordfører ta initiativ til å fremme sak for kommunestyret i første møte i 2024 om Tydal kommunes videre håndtering av sitt forhold til Helseplattformen?

  2. Vil ordfører ta initiativ til å kontakte Stjørdal kommune for gjennomgang av deres vurderinger av Helseplattformen og alternative løsninger?

Hør intervju med Gunnbjørn Berggård her: