Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kyiv i Ukraina.

Eksplosjonen var så voldsom at det 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften.

56 mennesker døde som følge av eksplosjonen og av akutte stråleskader i ukene etter ulykken.

Det totale antall dødsfallene som følge av ulykken er beregnet til opp mot 9000 mennesker

Store mengder av radioaktivt støv, særlig av jod og cesium, ble sluppet ut i atmosfæren og spredte seg over store områder.

Større enn Hiroshima

Mengden var 400 ganger større enn utslippet i forbindelse med atombombene i Hiroshima og Nagasaki i 1945 under den andre verdenskrig.

Selv om Norge ligger langt fra Tsjernobyl, fikk ulykken relativt store konsekvenser også her.

Norge sterkt rammet

Norge var det landet utenom daværende Sovjetunionen som mottok mest radioaktivt nedfall etter ulykken,

I tillegg ble land som Østerrike og Sveits også rammet hardt grunnet de topografiske forholdene, i likhet med Norge.

Vinden sto mot Norge, og en hadde mye nedbør i den aktuelle perioden slik at de radioaktive partiklene i luften festet seg til regndråpene og falt ned på bakken.

Nedfallet over Norge ble størst i de områdene som hadde nedbør i dagene etter ulykken. Særlig hardt rammet ble fjellområdene i Midt-Norge.

Regnvannet med de radioaktive isotopene ble tatt opp av gress og planter, og kom dermed inn i næringskjeden.

Sauer og reinsdyr som beitet i de berørte områdene, fikk isotopene inn i kroppen. Cs-137, som har halveringstid på 30 år, finnes fortsatt i næringskjeden.

Tok initiativ

Dr. Ing. Åse Juveli Berg fra Røros, har helt siden ulykken i 1986 jobbet med ettervirkningene.

Mistanken om at nedfallet kunne være større enn hva myndighetene sa gjorde at hun sendt inn vevsprøve fra sau på beite og svaret fra testlaboratoriet var nedslående.

Poscast

Sammen med Eva Fidjestøl har Berg startet en podkast om kjernekraft og helsevirkning.

Hør intervju der hun forteller hvordan forurensingen påvirker oss i dag, selv etter at de radioaktive stoffene har halvert seg.