- Det har kommet inn mange gode forslag, og vi er godt fornøyde med alle de spennende kandidatene som er foreslått til årets priser. I kveld satt vi igjen med tre spennende og dyktige kandidater i hver kategori, sier daglig leder Jon Uthus.

Gründerprisen ble delt ut av DNB og er på 20 000 kroner. Det kom inn en rekke nominasjoner og juryen fikk ingen enkel jobb med å finne tre finalister, og av disse, en vinner. De nominerte var Gytis Autek, Rypetoppen Adventurepark Meråker og Stebo Husvogner

Stein Ola Stene (til høyre) er årets gründer i Værnesregionen. Prisen ble delt ut av banksjef bedriftsmarked i DNB. Foto: Stian Elverum/NeaRadio

- Gründerskap er krevende! Å være gründer krever energi, steyer, pågangsmot, viljestyrke og det byr på både forsakelser og bekymringer. Ikke alle fikser det å være gründer, og det skal vi heller ikke vente. Men når vi vet hvor viktig gründere er, så mener vi at vi er gründere stor takk skyldig - for at de går denne lange og tunge veien, sier banksjef Jon-Roar Langørgen på bedriftsmarked i DNB Stjørdal.

Årets vinner har vært innovativ og funnet kreative løsninger for å nå sine mål. Selskapets produkter er unike, og sammenlignbar virksomhet er ikke sett i landsdelen. Vinneren har vist at ideen har et godt potensial for økonomisk resultat og vekst og har skapt viktige arbeidsplasser i sin kommune. Vinneren er nå godt inne sin vekstfase og har vist at den grunnleggende ideen absolutt hadde noe for seg. Omsetningen er nå på et tosifret milliontall.

- Vi ser et klart potensial for videre vekst, kundegrunnlaget utvides nasjonalt, men virksomheten er solid tuftet i Værnesregionen, sier Langørgen.

#ungkraft – vinnere

Gjensidige Stjørdal delte ut gavekort på 5000 kroner til vinneren Metra Gul Hussein, mens Ylva-Li Næss og Sebastian Heggli fikk hvert sitt gavekort på 2500 kroner.

Årets servicebedrift

Årets Servicebedrift ble Brits undertøysalong som til slutt stakk av med seieren foran Vikans Blomster og La Donna Frisør.

Årets servicebedrift ble Brits Undertøyssalong i Stjørdal. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Hun er årets #ungkraft

Tre sterke ungdommer i alderen 15-21 år ble nominert til prisen, Sebastian Heggli, Ylva-Li Næss og Metra Gul Hussein.

Dette er årets gründer

Gründerprisen ble delt ut av DNB og er på 20 000 kroner. Det kom inn en rekke nominasjoner og juryen fikk ingen enkel jobb med å finne tre finalister, og av disse, en vinner. De nominerte var Gytis Autek, Rypetoppen Adventurepark Meråker og Stebo Husvogner

Gründerskap er krevende! Å være gründer krever energi, steyer, pågangsmot, viljestyrke og det byr på både forsakelser og bekymringer. Ikke alle fikser det å være gründer, og det skal vi heller ikke vente. Men når vi vet hvor viktig gründere er, så mener vi at vi er gründere stor takk skyldig - for at de går denne lange og tunge veien, sier banksjef Jon-Roar Langørgen på bedriftsmarked i DNB Stjørdal.

Om Gründerprisen heter det:

- Gründerpsien skal stimulere til nyskaping i næringslivet i Værnesregionen og bidra til økt oppmerksomheten og anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet.

- Gründerprisen skal rette søkelyset på betydningen av gründere for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Værnesregionen, og oppmuntre andre til nyskapning gjennom etablering eller utvikling.

- Gründerprisen skal først og fremst rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet eller realisert nye ideer i eksisterende virksomhet.

Ved vurderingen av kandidatene, legges følgende kriterier til grunn:

- Kandidaten tenker eller har tenkt innovativt for å nå sine mål

- Ideen har potensiale for og ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst

- Utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert

- Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling av Værnesregionen

- Ideen skal være bærekraftig

Hør intervjuet med Stein Ola Stene her: