Benjaminprisen er en skolepris som deles ut hvert år til en skole som arbeider godt og aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i Oslo 2001. Drapet var rasistisk motivert.

Det er HL-senteret(Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) som administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og med støtte av Kunnskapsdepartementet. Prisen vil bli overrakt på skolen av kunnskapsminister Tonje Brenna 2. februar 2023.

Begrunnelsen for tildelingen er at Selbu ungdomsskoles «..arbeid mot rasisme og diskriminering er godt forankret både i tid og struktur. Skolen viser en tydelig sammenheng mellom prosjektene de igangsetter og skolens verdier, tilhørighet, delaktighet og ansvar. Skolen har en klar oppfatning om at elevene må ansvarliggjøres som gode og aktive samfunnsborgere og at det er skolens oppgave å bidra med dette.» (ref. juryens begrunnelse).

Det er skolens langvarige arbeid med det tverrfaglige undervisningsopplegget Menneskerettigheter og demokratiforståelse, og videreutviklingen gjennom DEMBRA, MOT og fokus på bygge et inkluderende skolemiljø i lengre tid, som ligger til grunn for tildelingen (se for øvrig juryens begrunnelse).

Rektor Elin Skrødal sier at det å motta prisen gir motivasjon og inspirasjon til å arbeide videre med menneskerettigheter, demokratiforståelse og medborgerskap. – Det er i tillegg en anerkjennelse av et stort arbeid som er gjort over flere år.

Elevene fikk informasjon om prisen på skolens adventsstund i dag. Elevrådsleder Oda Valli sier at det er fint at det skolen gjør blir lagt merke til og at det er ærefullt å få Benjaminprisen.

(Juryen består av består av HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter,

Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.)