Det var en opplagt og inspirert næringsminister som møtte Nea Radio i rådhuset på Røros. Her kunne han stolt fortelle hvor godt det er å se små og mellomstore bedrifter ta ansvar og hjelpe til når regjeringen er på reise.

Og akkurat disse reisene har vært viktige når regjeringen og Stortinget har jobbet frem stømstøttepakken som skal komme 20.000 bedrifter til gode. Vestre er godt fornøyd med pakken, men også nøktern med tanke på hvor mange den treffer og at noen bedrifter vil kjenne de stramme tidene bedre enn andre.

Hør intevjuet her: