På området har det blitt plass til mange aktiviteter og apparater som er tilrettelagt slik at flest mulig kan benytte dem.

Her er det ballbinger, kunstgressbane, pumptrackbane, skatepark, kunstispark, håndballbane, trampoliner og en rekke andre aktiviteter.

Her er et område for innbyggerne som kan benyttes både før, under og etter skoletid.

- Dette kompletterer et flott og tidsriktig skoleområde, men blir samtidig et unikt aktivum for ban og unge i Selbu også etter skoletid. Et stort og viktig løft for Selbu som en attraktiv oppvekstkommune, sier ordfører Ole Morten Balstad.