Tirsdag ettermiddag har en trailer fått problemer og står fast i Nesvollbakken på fylkesvei 30, like nord for kommunegrensa mellom Røros og Holtålen.

En bilist som har kjørt over Rugldalen i ettermiddag sier til Nea Radio at det er ekstremt glatt og dårlig strødd på stedet.

Tidligere på dagen ble en jernbanebom ved Nesvollen kjørt ned av en annen bil som også hadde trøbbel på glatta.

Traileren som nå står fast i bakken sperrer sørgående felt, så annen trafikk kan passere stedet. Men det er bratt, glatt og uoversiktlig og dette kan igjen føre til farlige situasjoner. Særlig sørgående trafikk sliter med å komme forbi.

Statens Vegvesen er varslet om hendelsen.