Skal anlegget åpnes i vinter, må en løsning være klar veldig raskt.

Den siste måneden har det vært mye aktivitet rundt Tydal Skisenter. Anlegget trues av nedleggelse, og det har lenge sett mørkt ut for videre drift.

Søndag var det møte mellom Stugudal Bedriftsnettverk og Tydal Skisenter, og der var videre drift av Tydal Skisenter et sentralt tema. Ifølge styreleder i Tydal Skisenter, Jostein Hagen, kom det mange positive signaler fra bedriftsnettverket.

Næringslivet i Tydal ønsker å blant annet å være med på å sponse skisenteret med reklameplakater og annen reklamering, noe som kan hjelpe på videre drift av anlegget.

Bedriftene ønsker imidlertid ikke å være med på dette før gjeldsproblematikken er løst. For å få til det har flere løsninger blitt skissert.

- Hele næringslivet i ryggen

Løsningen Hagen håper på, er at det skal opprettes et eiendomsselskap, og at eidendommen til skisenteret overdras til dette selskapet. Deretter kan Tydal kommune og andre aktører inviteres til å være med som eiere.

Hvorvidt dette er en mulig løsning får Hagen svar på 3. november, da det er kommunestyremøte  i Tydal.

- Jeg forventer ikke at Tydal Kommune gjør et vedtak og betaler gjelda. Men jeg håper at det kan startes en prosess som gjør at skisenteret kan være gjeldsfritt til jul, sier Hagen og legger til:

- Det er kjempebra at vi har hele næringslivet i Tydal i ryggen. Det setter vi pris på, sier styreleder Hagen.