Sekretær i Forollhogna villreinområde Terje Borgos har bedt Statens vegvesen om å bytte ut feristen ved Harborg der 46 reinsdyr ble påkjørt og drept lørdag kveld.

Borges sier han ble gjort kjent med av reineiere i midten av oktober at Svevia på oppdrag av Statens vegvesen hadde tettet igjen feristen ved Harborg. Han tok umiddelbart kontakt med vegvesenet rett etter at arbeidet ble gjort, men har siden ikke hørt noe.

- Beklagelig

- Dette som har skjedd er tragisk og kunne vært unngått med ny ferist. Det er synd at vegvesenet ikke har sett seg råd til å bytte feristen, sier Borgos.

Ved Nesvollbakken er det også en ferist som skal hindre at tamrein og villrein flokker seg sammen.

- Denne feristen er av det moderne slaget der man legger en metallplate over feristen. Da er man ikke avhengig av man tetter feristen før det er kommet snø og is, men kan gjøre det når behovet melder seg. Jeg ba Statens vegvesen rundt 18. oktober om å vurdere dette, sier Borgos.

Sperregjerdet er finansiert av Landbruksdepartementet, Klima og Miljødepartementet og Jernbaneverket. Jernbaneverket gikk inn med omlag  200.000 kroner og fikk lagt gjerdet i den gamle traseen.

- Det ble da ikke tatt stilling til en mer fleksibel løsning av tatting av feristen. I tillegg lærer reinen til en viss grad å gå over gamle ferister, og dette er også et argument for en ny ferist, sier Borgos videre.

Reinen har et naturlig trekk mellom Harborg og Nesvollen. Når det er så mildt som i år, blir det mye rein langs gjerdet i påvente av flytting til vinterbeite.

Av Elin Viken