Lavterskeltilbud for de som sliter med å finne motivasjon til bedre levevaner.

Fysioterapeut Frode Bukkvoll er ansatt i Røros kommune og jobber blant annet med et prosjekt kalt Frisklivssentralen. Her handler det enkelt og greit om å få folk i bedre form. Frisklivssentralen en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste i kommunal regi. Målgruppa er de som har økt risiko for eller har utviklet sykdom og som trenger hjelp av helsepersonell til å mestre dette. Dette er et lavterskeltilbud, så man kan henvise seg selv.

Områder som ofte går igjen er de som har lyst til å endre levevaner knyttet opp mot fysisk aktivitet, kosthold eller snus og røykelslutt.  Det tilbys frisklivssamtale og friskivsresept fordelt på 12 ukers veiledet trening med 2 økter pr uke.

- I og med at det er et lavterskeltilbud, så koster det også lite å være med, sier Bukkvoll.

Sammen med Sara Bransfjell fra avdeling for psykisk helse- og rustjenesten i kommunen lanserer han nå Dørstokkmila 18+. Dette skal være et lavterskeltilbud for folk som har problemer med å finne motivasjon til å komme seg ut av godstolen. Allerede neste torsdag formiddag er det klart for det aller første treffet, i gymsalen i Verket Røros: