I løpet av 2015 rakk de å kontrollere 579 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i Midt-Norge.

Av de 579 bilene som ble kontrollert, var det 57 kjøretøy hvor kontrollørene oppdaget at kontrollen var for dårlig utført, og at biler har fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det, fordi de er i for dårlig stand. Det kan være alvorlige ting som bremsefeil eller rustskader som ikke er oppdaget.

- Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med en advarsel og med pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i 3-6 måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier Odd Nasvik i Statens vegvesen.

Stikkprøvekontrollene hos virksomheten som har godkjenning til å utføre EU-kontroll foregår jevnt fordelt over alle de tre fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden det utføres flere EU-kontroller i Trondheim, er det naturlig at det blir gjennomført flest stikkprøvekontroller her. Det ble utført rundt 200 000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av 2015.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik.

Gjør tilsyn hos trafikkskoler

I løpet av 2015 rakk de ansatte på tilsynsseksjonen å gjennomføre 126 tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge. De fant 57 avvik som krever oppfølging fordi opplæringen den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok.

Det kan være at de ikke følger den godkjente læreplanen sin, eller at de ikke fyller ut elevkortene sine rett. Så tilsynet går både på innhold, omfang og metode.

Det hender seg at de drar på tilsyn etter å ha fått tips fra sensorene i Statens vegvesen om dårlig opplæring og kandidater som møter opp til førerprøven som ikke er klare til å ta førerkortet, eller etter å ha fått tips fra elever og foreldre om dårlig opplæring.

- Når vi er på tilsyn ber vi om å få være med på en kjøretime. Her ser vi etter hvordan trafikklæreren planlegger kjøretimen, hvilke elementer opplæringen inneholder i forhold til læreplanen og om læreren er oppmerksom, pedagogisk og har god kontakt med eleven, sier Nasvik.

Når tilsynet finner avvik, får trafikkskolen/trafikklæreren pålegg om å følge trafikkopplæringsforskriften. Etter gjentatte avvik og advarsler, kan Statens vegvesen velge å ta fra trafikklærerens godkjenning. Trafikklæreren kan påklage avgjørelsen til Vegdirektoratet. I desember i fjor ble en trafikklærer i regionen vår fratatt godkjenningen i tre måneder.

I dag ble tjenesten hvor du kan finne godkjent verksted på vegvesen.no lansert

Nå finner du registrert kilometerstand fra EU-kontroll på vegvesen.no