I mars er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,8 prosent, tilsvarende 4 675 personer. Ledigheten i fylket økte med seks prosent, mens økningen for landet var på 10 prosent. Det er fortsatt god stillingstilgang i fylket.

I underkant av 1 000 personer i fylket er i et arbeidsrettet tiltak. Det tilsvarer 0,6 prosent av arbeidsstyrken og gir en bruttoledighet på 3,4 prosent. For landet er bruttoledigheten på 4 prosent. Ledigheten i Sør-Trøndelag ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet og justerer vi for naturlige sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten gått ned fra 2,8 prosent i februar til 2,7 prosent i mars.

God stillingstilgang

Hittil i år har antallet stillinger økt med åtte prosent. Stillingstilgangen viser en nedgang i mars. Dette skyldes færre virkedager på grunn av påsken. Justert for dette har vi en økning i nye stillinger på 11 prosent i mars. Det er særlig innenfor tre yrkesgrupper vi ser flere nye stillinger, det gjelder bygg og anlegg, ingeniør- og ikt-fag samt industri. - Vi ser svært positivt på at stillingstilgangen er god innenfor de yrkesgruppene som har merket mest til nedgangen i oljesektoren, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag.

Ledigheten har økt både innenfor industri og ingeniør- og ikt-fag sammenlignet med fjoråret, men antallet ledige i disse yrkesgruppene har vist en synkende tendens de siste tre månedene.

- Vi ser at langtidsledigheten for ingeniørgruppen i oljerelaterte yrker ikke skiller seg vesentlig fra andel langtidsledige for øvrig. Det indikerer at de fleste i denne gruppen får seg ny jobb før det har gått et halvt år, sier Winsnes.

Synkende ledighet i ni kommuner

Den laveste ledigheten finner vi i kommunene på Nord-Fosen, Rennebu og Røros som alle har en ledighet under to prosent. Ledigheten synker mest i Røros og Holtålen, begge med nær 30 prosent nedgang. I motsatt ende av skalaen finner vi Klæbu med fire prosent ledige, fulgt av Hitra og Meldal med 3,4 prosent. Trondheim ligger rett over fylkessnittet med en ledighet på 2,9 prosent, det samme som forrige måned. Sammenlignet med fjoråret er det 148 flere ledige i Trondheim, en økning på fem prosent. Til sammen er 2 927 helt ledige i kommunen.

Lokale tall

Røros       47 helt ledige = 1,6 prosent

Holtålen  22 helt ledige = 2,2 prosent

Tydal        10 helt ledige = 2,2 prosent

Selbu        52 helt ledige = 2,5 prosent

I følge Nav er det ingen som deltar på ordinære arbeidsmarkedstiltak  i Tydal,  det

er 7 i Selbu og 9 i Røros. Egne tall for Holtålen er ikke oppgitt.