Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å innføre gebyrer for ulovlig bygging og brudd på plan- og bygningsloven.

Vedtaket ble gjort mot Høyres fem stemmer. Mona Slettum (H) foreslo å avvise rådmannens innstilling:

Rådmannen fikk i oppdrag å utarbeide en veileder for byggeskikk i Røros kommune

Som et virkemiddel for palegg om retting vedtok Røros kommune følgende rammer for tvangsmulkt:

AlvorlighetsgradFast sumLøpende pr. dag
1 - Kun til sjenanse egen tomt10.000,-1.000,-
2 - Sjenanse for naboer20.000,-2.000,-
3 - Mulig fare for helse, miljø og sikkerhet40.000,-4.000,-
4 - Fare for helse, miljø, sikkerhet og tap av kulturminner80.000,-8.000,-