Denne uka pågår det søk etter lekkasje på det kommunale vassverket i Haltdalen.

Kommunen opplyser at abonnentene kan oppleve redusert trykk og variasjon i vanntilførselen inntil feilen er utbedret.