Torsdag har det vært møte mellom Brekken FAU og Glåmos FAU. Der ble det inngått en avtale om å se på mulighetene for å samarbeide om en privatskole. Både ved Glåmos og ved Brekken skole ønsker man å se på hvilke muligheter som finnes.

Det er allerede planlagt flere møter i denne prosessen, som vil gå uavhengig av resultatet i kommunestyret den 18.desember.

Der skal det avgjøres om Brekken og Glåmos skole skal nedlegges.

Både FAU ved Brekken og Glåmos mener at det er et brennende engasjement og vilje i bygdene til å starte privatskole. Brekken har tidligere vært inne på tanken om Montesoriskole. Dette var for to år siden i forbindelse med nedleggelsen av ungdomsskoletrinnet ved skolen. I høst har Glåmos startet arbeidet med å sjekke stemningen omkring dette spørsmålet.

Det er planlagt en felles informasjonskveld om Montesorripedagogikken i januar. Samtidig vil det bli gitt veiledning for hvordan foreldrene bør jobbe videre på veien frem til skolen er en realitet.