Coop Oppdal har yttret at de ikke lenger ønsker å ha returpunktet for avfall plassert på sin eiendom i Haltdalen.

Holtålen kommune har ingen umiddelbar ny adresse som kan benyttes til formålet og går nå ut og ber innbyggerne om hjelp til å finne et egnet sted hvor et nytt midlertidig returpunkt kan legges.

Plasseringen bør være sentral, praktisk, og til minst mulig ulempe for  tredjepart.

Driftssjef i Coop Oppdal avdeling Gauldal, Kåre Jon Langberg, sier til Nea Radio at de ikke har kastet ut noen som helst. De har bare rettet en henvendelse til Fias om å formalisere avtalen om returpunktet. Samtidig ønsker Coop Oppdal at utgiftene ved vedlikehold at området blir belastet begge parter. I dag er det i følge Langberg Samvirkelaget som har disse utgiftene.  Det er også ønskelig fra butikkkjedens side at et lyspunkty blir satt opp på det aktuelle stedet.

FIAS har aldri sett invitasjonen

Renovasjonsrådgiver Arve Fossen i Fias sier til Nea Radio mandag ettermiddag at Fias mer enn gjerne vil inngå ny avtale om lokalisering ved samvirkelaget i Haltdalen. Han sier at årsaken til at de nå går ut å kartlegger ny adresse er et brev fra Coop Oppdal om at de er uønsket der de holder til i dag.

Fossen har ikke sett noen invitasjon om formalisering av avtalen, slik Langberg hevder.

Da Fias ble etablert på slutten av 90-tallet så tok de over en avtale som Haltdalen Samvirkelag i sin tid inngikk med Holtålen kommune om et returpunkt ved butikken.

Fossen sier avfallsselskapet har planer om å utvide området ved samvirkelaget for å gjere det minst mulig til brydere for butikkvirksomheten.

- Det medfører tross alt en del ekstra ulemper å ha et slikt returpunkt og for å gjøre dette til minst mulig bryderi for de handlende planla vi utbedring av et eget område ved parkeringsplassen, sier Fossen og viser til planer om blant annet planering og asfaltering.