E6 Væretunnelen har vært stengt siden fredag 8. mars, da det ble oppdaga feil i tunnelen. 18 vifter er tatt ned i tunnelen i løpet av helga etter at det ble oppdaget for dårlig innfesting.

– Da innfestningen av viftene ble testet, viste det seg at resultatet ikke var godt nok, og det ble besluttet umiddelbart å ta ned viftene som Vegvesenet var usikre på. Dette arbeidet krevde helstenging av tunnelen, står det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

Væretunnelen har vært nattestengt siden 26. februar på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid for de tekniske installasjonene.

Regimet med nattestenging vil fortsette i ukene fremover, både knyttet til viftene, men også for de planlagte vedlikeholdsarbeidene for de tekniske installasjonene i tunnelen.

Dette er blitt gjort

Da tunnelen ble stengt fredag la Statens vegvesen en plan som hadde en målsetning om gjenåpning mandag morgen.

– Det er et stort apparat som har vært i sving i helga med ressurser fra Statens vegvesen, entreprenør og konsulent, samtidig som vi har hatt utstrakt dialog med brannvesenet, fylkeskommunen som har ansvaret for omkjøringsveien, og andre berørte parter, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef i Statens vegvesen. Det har vært jobbet med mange parallelle arbeidsløp siden Væretunnelen ble stengt fredag, forteller Rotlid.

– I tunnelen har det vært jobbet intensivt med å ta ned 18 vifter, et flertall av disse skal også monteres opp igjen i løpet av de kommende ukene med forsvarlig innfestning. Det er også gjennomført nye beregninger og testing for ventilasjonen. Det er skaffet, transportert og satt opp mobile vifter for å kompensere for viftene som er fjernet og for å sikre nødvendig ventilasjon.

Rotlid forsikrer at trafikantene kan være trygge på at tunnelen ikke blir åpna før de er sikre på at de har en forsvarlig løsning.

– Arbeidene vi har gjort i helga viser at det var nødvendig å stenge, men vi beklager selvsagt ulempene dette spesielt gav for alle i fredagsrushet.

Setter ned farten gjennom tunnelen

For å ivareta trafikksikkerheten og belastningen for ventilasjonsanlegget, settes hastigheten midlertidig ned til 70 km/t gjennom tunnelen.

– Når vi nå gjenåpner Væretunnelen mandag morgen, så er oppfordringen å følge med på og respektere skilting og anvisninger. Og når vi nå er tilbake til at arbeidene skjer på kveld og natt, er det viktig at folk planlegger reiser etter stengingstidspunktene. Omkjøring ved nattestenging blir som før fylkesveg 950 Vikhammer. Vi ber om at trafikantene er oppmerksomme og tålmodige når de ferdes på omkjøringsveien, sier Rotlid.

Statens vegvesen skal også gjennomføre planlagt vedlikehold av de tekniske installasjonene i Helltunnelen, Stavsjøtunnelen og Grillstadtunnelen på E6 på strekningen fra Ranheim til Værnes i tida framover, og vil informere om plan for disse arbeidene i løpet av neste uke. Dette vil i hovedsak bli gjennomført som nattarbeid.