Midtre Gauldal kommune kom tirsdag med en ny pressemelding hvor de oppsummerer smittesituasjonen så langt:

- Vi fikk i dag morges beskjed om 3 nye positive tester. Én av dem er en nærkontakt til en person som var bekreftet smittet tidligere i utbruddet. For de to andre, som er nærkontakter av hverandre, ser vi ikke umiddelbart hvor smitten har kommet fra. Det jobbes med å kartlegge dette. Dersom disse ikke har noen klar relasjon til utbruddet i kommunen må vi anta at de har blitt smittet av en annen kilde. Det er viktig også for befolkningen å huske at vi fortsatt kan få enkeltvise smittetilfeller som ikke har direkte relasjon til det aktuelle utbruddet.

Totalt har vi dermed 47 smittede knyttet til dette utbruddet som starta 13. april. Per i dag har vi 15 personer i isolasjon. 24 er i nærkontaktkarantene knytta til tidligere smitta personer, og i dag er 21 nye satt i nærkontaktkarantene og vi har 11 i ventekarantene.

Pleie og omsorg er berørt

Én av personene som nå er bekreftet smittet har vært på jobb innen pleie-/omsorgssektoren i kommunen i løpet av perioden vedkommende regnes som smittsom. Dette berører både ansatte og brukere, men heldigvis er flertallet av disse gruppene fullvaksinert mot Covid-19.

Dette reduserer sannsynligheten for videre smitteutbredelse betraktelig.

Konkrete tiltak som allerede er innført:

Rød avdeling stenges ned. Ingen gjennomgang for ansatte, eller besøk fra pårørende.

Det tas hurtigtester av ansatte.

Én personene som er smittet er tilknyttet Budal oppvekstsenter.

Oppfordring: begrens sosial omgang og antall nærkontakter!

Smittesporerne våre snakker med mange mennesker, og beskriver i flere tilfeller at det virker som om mange i lokalbefolkningen ikke helt har forstått viktigheten av å begrense sosial omgang, særlig på fritida. Dette gjør jobben med å begrense og avslutte det pågående utbruddet vanskeligere.

- Jeg vil understreke svært tydelig at praksisen med for mange nærkontakter må opphøre dersom vi skal kunne slå ned smitteutbruddet, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

- Forskriften og anbefalingene vedtatt av formannskapet i kommunen er ikke innført "for sikkerhets skyld" - det er helt nødvendige tiltak som er myntet på å stoppe smittespredningen, uten at vi blir nødt til å stenge lokalsamfunnet helt. For å si det helt enkelt og lettfattelig: Dere kan bedre enn dette, folkens, sier Bjørn Lyngen.

Vær oppmerksom – Coop Marked Budal

Alle som har vært på Coop Marked Budal lørdag 24.4 mellom kl. 17-18, bør være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing.