Den 1. juli i år kolliderte to politibiler langs E14 like øst for Stjørdal. Operasjonssentralen informerte tidlig om at ulykken skjedde i forbindelse med en utrykning. En av politibiliene skal ha rullet rundi i forbindelse med ulykken.

Spesialenheten har siden ulykken jobbet med saken, og har nå konkludert med at det er grunnlag for å inndra førermortet til en av sjåførene.

Det var Bladet som omtalte saken først.

Brudd på veitrafikklovens paragraf 3

Leder for Spesialenheten i Midt-Norge og Nord-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, sier til Bladet at har begynt og fått en god oversikt over hendelsesforløpet, og bekrefter nå nye opplysninger fra etterforskningen.

– På bakgrunn av opplysninger fra blant annet avhør av de involverte tjenestepersonene, er førerkortet til én av de tre beslaglagt. Informasjon som har kommet frem i etterforskingen gjør at vilkårene for førerkortbeslag er oppfylt. Det er ut fra en samlet vurdering skjellig grunn til mistanke om brudd på aktsomhetskravet i veitrafikklovens paragraf 3, sier Hjelm-Hansen til Bladet.

Det var lange køer på stedet hvor ulykken inntraff. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det betyr at det er skjellig grunn for at vedkommende har brutt loven, men det er viktig å presisere at dette ikke er en endelig avgjørelse. Vedkommende har ikke fått en endelig reaksjon, og vedtaket er ikke påtalemessig avgjort, sier Hjelm-Hansen til Trønder-Avisa.

Hjelm-Hansen sier videre til Trønder-Avisa at saken kan være påtalemessig avgjort om noen uker, kanskje tidlig høst.