Svevia driver fredag med fjellrensking på fylkesvei 30 i Svølgja. Dette kan by på utfordringer for trafikken, da nordgående kjørefelt er stedvis sperret.

Svevia opplyser overfor Nea Radio at det i tillegg til fjellrensking også skal kartlegges rasfarlige områder i Svølgja og i Dragåsen. Dette er svært rasutsatte vegstrekninger - senest forrige helg raste en flere tonn tung steinblokk ut i veibanen like nedenfor Svølgjatunnellen.

Det er spesialister som utfører dette arbeidet, som kommer til å pågå hele helgen og ut i neste uke, mellom klokken 8 og 18 hver dag. Lysregulering dirigerer annen trafikk forbi arbeidsområdene.